Wybór odpowiedniego przedszkola dla dziecka jest ważną decyzją. Czy lepiej zdecydować się wtedy na placówkę publiczną czy niepubliczną? Wyjaśniamy różnice między tymi dwoma rodzajami przedszkoli!

Czym jest przedszkole publiczne, a czym niepubliczne?

Nie każdy rodzic zdaje sobie sprawę z tego, czym są przedszkola publiczne, a czym niepubliczne. Warto więc przyjrzeć się bliżej różnicom między nimi.

Główny podział odnosi się w tym przypadku do rodzaju podmiotu, który prowadzi placówkę przedszkolną.

Publiczne przedszkola prowadzone są przez gminy, natomiast przedszkola niepubliczne przez inne podmioty, na przykład mogą być to firmy, organizacje, fundacje.

Zalety i wady przedszkoli publicznych i niepublicznych

Zarówno przedszkola publiczne, jak i te niepubliczne mają swoje zalety i wady, wobec tego przed podjęciem decyzji o zapisaniu dziecka do konkretnej placówki warto przyjrzeć im się bliżej.

Dostęp do placówki

Przedszkola publiczne wybierane są często przez rodziców ze względu na niższe koszty, natomiast warto wskazać, że dostanie się do takiej placówki może być bardzo trudne. Obowiązują wtedy konkretne warunki i punktacja, dlatego nie każdy rodzic, który chciałby posłać dziecko do placówki publicznej, ma taką możliwość.

Łatwiej zwykle zapisać dziecko do placówki prywatnej. W tym przypadku obowiązuje kolejność zgłoszeń, dlatego też dziecko może łatwiej dostać wtedy opiekę, gdy rodzice przebywają w pracy.

Liczba dzieci w grupie

W przedszkolach państwowych najczęściej grupy są znacznie większe niż w tych prywatnych. Właśnie dlatego wielu rodziców preferuje prywatne przedszkola, gdzie w grupie jest mniej dzieci.

Rodzaje zajęć

W publicznych przedszkolach zajęć dodatkowych na ogół nie ma tak dużo jak w tych prywatnych. Placówki prywatne realizują również określone rodzaje planów, na przykład mogą być to przedszkola językowe, uczące konkretnymi metodami. To powoduje, że dzieci korzystające z prywatnych placówek zwykle korzystają z ciekawszych, bardziej zróżnicowanych zajęć.

Koszty przedszkola

Duże znaczenie ma również koszt korzystania z placówki przedszkolnej. Gminne placówki są dofinansowywane, dlatego też we wskazanym wymiarze godzin rodzice nie muszą ponosić kosztów. Płacą oni jedynie za pozostawienie dziecka w przedszkolu dłużej i za wyżywienie.

Placówki niepubliczne również mają dofinansowania, jednak koszty ich prowadzenia są wyższe. Wobec tego rodzice muszą liczyć się wtedy z większym kosztem.

Nowoczesne przedszkole niepubliczne Łódź- https://littlegenius.pl – sprawdź już teraz pełną ofertę w internecie, by wybrać najlepszą placówkę dla swojego dziecka!