Praca w zawodzie opiekuna medycznego będzie wymagała odpowiedniego przygotowania. Do skorzystania ze swojej oferty w tym zakresie zapraszają szkoły policealne. Wiele z nich oferuje również darmową naukę!

Czym zajmuje się opiekun medyczny?

Opiekun medyczny jest osobą, której głównym zadaniem jest sprawowanie opieki medycznej nad innymi, między innymi nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, chorymi.

Prowadzone przez niego działania mogą odbywać się w zakładach leczniczych, opiekuńczych, ale również w innych placówkach oraz bezpośrednio w domu osoby potrzebującej opieki.

Ze względu na swoją wiedzę opiekun medyczny może kompleksowo pomagać osobom, które wymagają jego wsparcia w codziennych czynnościach.

Opiekun medyczny – jak nim zostać?

Uzyskanie przygotowania do zawodu opiekuna medycznego nie jest obecnie trudne. Obecnie kompleksowe usługi w tym zakresie zapewniają przede wszystkim szkoły policealne, w których można skorzystać z nauki w kierunku opieka medyczna.

Szkoły policealne skierowane są do osób, które zakończyły edukację na poziomie przynajmniej szkoły średniej. Jednocześnie nie jest wymagane posiadanie zaliczonej matury.

Nauka w kierunku opiekuna medycznego prowadzona jest najczęściej w formie zajęć dziennych lub wieczorowych i w kompleksowy sposób pozwala na uzyskanie niezbędnej wiedzy i umiejętności. Czas trwania nauki wynosi na ogół 1,5 roku. Po tym czasie osoba może uzyskać odpowiednie dokumenty potwierdzające posiadane przez nią kwalifikacje.

Po zakończeniu nauki otrzymuje się kwalifikacje MED.14.– Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Czy nauka w kierunku opiekun medyczny jest płatna?

Najczęściej w rym przypadku nie ma potrzeby płacenia za zajęcia, ponieważ kierunki te są dofinansowywane, wobec tego są one bezpłatne dla uczniów.

Więcej informacji dotyczących ewentualnych kosztów związanych z korzystaniem z nauki w tym kierunku można uzyskać bezpośrednio w szkołach.

Opiekun medyczny – gdzie zapisać się na zajęcia?

Szkoły policealne prowadzące naukę w kierunku opiekuna medycznego prezentują swoje oferty online, dlatego to właśnie w internecie warto dowiedzieć się więcej na temat ich oferty.

Gdy chodzi o naukę w kierunku jak opiekun medyczny Kraków to jedno z wielu miast w Polsce, gdzie można skorzystać z kompleksowej oferty w tym właśnie zakresie. Na stronach internetowych szkół policealnych działających w Krakowie można uzyskać więcej informacji na temat oferty edukacyjnej oraz zasad rekrutacji.

Zatem osoby zainteresowane nauką w kierunku opiekuna medycznego mogą obecnie skorzystać także z usług szkół policealnych. Więcej informacji o programach, kosztach, rekrutacji czeka online.