Komornicy nie tylko mogą odzyskiwać długi dla wierzycieli. Od niedawna zajmują się oni również prowadzeniem doręczeń korespondencji sądowej. W jakich sytuacjach komornik może doręczyć korespondencję?

Doręczenie korespondencji sądowej – pocztą i przez komornika

Standardowo korespondencja sądowa jest doręczana listownie przez Pocztę Polską. Listonosz podejmuje wtedy dwukrotnie próbę doręczenia przesyłki, czyli dwa razy ją awizuje. W sytuacji, gdy przesyłka ta nie będzie odebrana w terminie, przepisy wskazywały, by traktować ją jako doręczoną.

Powodowało to jednak sporo problemów, ponieważ przesyłki sądowe najczęściej dotyczą postępowań, w tym informują o dacie oraz godzinie i miejscu rozpraw sądowych. Gdy przesyłka z takimi danymi nie dotrze do adresata, wtedy nie może on uczestniczyć w rozprawie, która często ma duże znaczenie dla jego przyszłości.

Aby usprawnić doręczenie korespondencji sądowej, stworzono nowe przepisy, które obligują do tego komorników. Wtedy komornik zamiast listonosza ma obowiązek przekazania listu do adresata. W jakich sytuacjach jest to możliwe?

Kiedy stosuje się komornicze doręczenie korespondencji?

Procedura polegająca na komorniczym doręczeniu korespondencji sądowej jest prowadzona z inicjatywy sądu, dlatego też konieczne jest wtedy otrzymanie odpowiednio pisma sądowego.

Najczęściej doręczenie korespondencji stosowane jest wtedy, gdy początkowo zdecydowano się na doręczenie pocztowe, natomiast nie przyniosło ono skutku. Wówczas sąd może orzec, że konieczne jest skorzystanie z doręczenia przez komornika, które najczęściej jest skuteczniejsze.

Gdy zlecone jest doręczenie korespondencji komornik – https://www.gliwicekomornik.pl/dokumenty/ musi osobiście udać się na wskazany adres, natomiast wtedy, gdy nie zastanie tam adresata, może zapytać o niego innych domowników, a nawet sąsiadów. Potem przygotowuje on raport z doręczenia.

Warto też wskazać, że komornik może przeprowadzić procedurę polegającą na wyszukiwaniu miejsca zamieszkania adresata, gdy podany adres nie jest już aktualny.

Doręczenie korespondencji przez komornika – jak z niego skorzystać?

Skorzystanie z procedury komorniczego doręczenia korespondencji jest prowadzone na wniosek, dlatego też osoba, która jest w danej sprawie powodem, ma obowiązek przekazać wniosek wraz z pismem sądowym o doręczeniu korespondencji do pozwanego.

Powód płaci wtedy za doręczenie, natomiast może odzyskać poniesione koszty po wydaniu wyroku sądowego.

Dokładne informacje dotyczące procedury doręczenia oraz wniosek i opłaty dotyczące takiej usługi można znaleźć na stronach internetowych kancelarii komorniczych.