Pielęgniarka, która nie posiada odpowiedniego kursu, nie może prowadzić badań EKG. W jaki sposób można je uzyskać?

Badania EKG w diagnostyce

EKG, czyli elektrokardiografia jest rodzajem badania diagnostycznego, którego głównym celem jest rozpoznawanie chorób serca.

Badanie to pozwala na zarejestrowanie pracy mięśnia sercowego z wykorzystaniem specjalnych elektrod umieszczanych na klatce piersiowej pacjenta. Informacje o pomiarach podawane są wtedy w formie wydruku lub prezentowane na ekranie monitora urządzenia.

EKG jest bardzo często prowadzonym badaniem medycznym używanym nie tylko na oddziałach chorób serca. Przeprowadzane jest ono między innymi jako element ogólnej diagnostyki stanu zdrowia oraz przed operacjami oraz zabiegami, w trakcie których pacjent znieczulany jest ogólnie.

Kto może prowadzić badania EKG?

Badania EKG mogą być prowadzone wyłącznie przez osobę, która posiada odpowiednie uprawnienia do ich prowadzenia. Może być to nie tylko lekarz, ale również pielęgniarka.

Żeby pielęgniarka mogła prowadzić badania EKG, musi ona wcześniej wziąć udział w odpowiednim kursie. Kurs EKG dla pielęgniarek – https://www.v-med.pl/kursy-ekg-dla-pielegniarek/ jest rodzajem specjalistycznego kursu, który pozwala na zdobycie wiedzy potrzebnej do wykonania badania oraz do interpretacji jego zapisu.

Kursy tego typu dzielone są na część teoretyczną, która prezentuje teorię badań i odczytywania wyników, a także na część praktyczną, w trakcie której uczestnicy uczą się, jak prowadzić badania na pacjentach.

Kto może zapisać się na kurs EKG dla pielęgniarek?

Aby wziąć udział w zajęciach jak kurs EKG dla pielęgniarek, konieczne jest posiadanie prawa do wykonywania zawodu. Również należy zapisać się na kurs, dostarczając do organizatora odpowiednie dokumenty.

Gdzie organizowane są kursy EKG dla pielęgniarek?

Aktualnie kurs EKG dla pielęgniarek prowadzony jest w wielu różnych ośrodkach szkoleniowych działających w Polsce. W prowadzeniu takich kursów specjalizują się przede wszystkim ośrodki organizujące szkolenia medyczne, które dysponują odpowiednimi kadrami i zapleczem.

Z ofertą kursów specjalistycznych tego typu można zapoznać się bliżej w internecie. Ośrodki, które mają je w swojej ofercie, prezentują na stronach internetowych swoje oferty wraz z informacjami dotyczącymi programów i zapisów na kursy.

Jak długo trwa kurs EKG dla pielęgniarek?

Kurs EKG dla pielęgniarek organizowany jest według wytycznych, które zostały opracowane przez Ministerstwo Zdrowia.

Według wytycznych czas trwania kursu to 108 godzin, z czego 50 godzin przeznaczane jest na zajęcia teoretyczne, natomiast 58 godzin na zajęcia praktyczne.