Türkiye (Turcja) podpisała umowę o współpracy z Globalną Radą Turystyki Zrównoważonej (GSTC), największą na świecie platformą ma rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Dzięki tej umowie Narodowy Program Zrównoważonej Turystyki Türkiye (Turcji) po raz pierwszy uzyska certyfikat GSTC. Nowy program pomoże tureckiej branży turystycznej rozwinąć i pogłębić globalne zaangażowanie w zrównoważony rozwój.

Türkiye (Turcja), która w zeszłym roku pomimo trwającej pandemii, dzięki Programowi Certyfikacji Bezpiecznej Turystyki osiągnęła rekordową liczbę odwiedzających, podpisała właśnie umowę o współpracy z Globalną Radą Turystyki Zrównoważonej (GSTC), wiodącą na świecie organizacją, akredytującą standardy zrównoważonego rozwoju. W ten sposób rząd Türkiye (Turcji), jako pierwszy na świecie, we współpracy z GSTC opracuje krajowy program w dziedzinie zrównoważonej turystyki.

Turecki przemysł turystyczny przejdzie restrukturyzację w oparciu o trzyletni protokół przygotowany we współpracy z GSTC, który określa najbardziej rozpowszechnione i najwyższe standardy stosowane w dziedzinie zrównoważonej turystyki.

W pierwszym etapie umowy, którą Türkiye (Turcja) podpisała na szczeblu rządowym, traktując bardzo poważnie podejście do zrównoważonego rozwoju, zostaną określone krajowe kryteria programu oraz odbędzie się szkolenie lokalnych firm odpowiedzialnych za prowadzenie kontroli. Od pierwszego tygodnia lutego do programu dołączą również interesariusze tureckiej branży turystycznej. Pierwszy etap programu, którego całkowite wdrożenie planowane jest do 2030 r., wejdzie w życie w 2023 roku, zaś drugi etap będzie realizowany stopniowo w 2025.

Zgodnie z planem, wszystkie międzynarodowe normy zostaną spełnione w 2030 roku

Dzięki wzmocnieniu swojego zaangażowania w zrównoważoną turystykę Türkiye (Turcja) spełni również zobowiązania wynikające z Porozumienia Paryskiego podpisanego pod koniec zeszłego roku. Rozpoczęta w 2022 roku transformacja, wsparta bliską współpracą z GSTC, podkreślą silną pozycję kraju na arenie międzynarodowej oraz pomogą mu w podążaniu za międzynarodowymi trendami w zakresie turystyki.