Decydując się na zakończenie małżeństwa, można skrócić czas trwania całej sprawy rozwodowej, wybierając rozwód bez orzekania o winie. Jest on najszybszym sposobem na zakończenie całej procedury bez sporów i wyciągania brudów.

Kiedy warto zdecydować się na rozwód bez orzekania o winie?

Ten rodzaj rozwodu jest najlepszym rozwiązaniem dla osób, które chcą się rozwieść polubownie i w miarę szybko. Sąd w dalszym ciągu będzie sprawdzał, czy rzeczywiście doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, aczkolwiek nie będzie zajmował się czasochłonnym i mozolnym postępowanie dowodowym. Dzięki temu rozwód bez orzekania o winie trwa o wiele krócej, aniżeli ten z orzekaniem o winie. Zdarza się, że małżeństwo może zostać zakończone już na pierwszej czy drugiej rozprawie, w szczególności, jeśli w małżeństwie nie pojawiły się dzieci, a obie strony doszły do porozumienia, jeśli chodzi o podział wspólnego majątku.

Rozwód bez orzekania o winie- jak wygląda sprawa rozwodowa?

Sąd niezależnie od rodzaju rozwodu musi zbadać to, czy istnieją przesłanki do orzeczenia rozwodu. Musi więc on ustalić, czy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego stron. Określenie zupełny oznacza, iż ustały wszelkie podstawowe więzi łączące strony, czyli: więź fizyczna, uczuciowa, ekonomiczna. A więc małżonkowie w takim wypadku twierdzą, że nie ma między nimi więzi fizycznej, miłości, ale też nie prowadzą już wspólnego gospodarstwa domowego i nie mają wspólnego budżetu. Termin trwałość rozkładu pożycia odnosi się do tego, że nie ma szans, aby podane więzi nawiązały się znowu pomiędzy małżonkami. W przypadku kiedy w małżeństwie nie ma wspólnych małoletnich dzieci, wówczas postępowanie dowodowe ogranicza się jedynie do przesłuchania stron. Czasami konieczne jest przesłuchanie tylko jednej strony, w sytuacji, kiedy stanowisko drugiej jest ukazane w formie pisma czy też ma ona pełnomocnika.

Rozwód bez orzekania o winie a dzieci

Inaczej wygląda sprawa rozwodowa, jeśli w małżeństwie są wspólne dzieci stron. W takim wypadku Sąd musi rozstrzygnąć o kontaktach rodziców z dzieckiem, władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi oraz wysokości ponoszenia kosztów utrzymania, oraz wychowania dziecka. Trzeba dążyć do porozumienia w kwestii dzieci i przedłożyć je Sądowi na piśmie w formie tak zwanego planu wychowawczego czy porozumienia wychowawczego. Takie pismo powinno zawierać wiele szczegółów (spędzanie świąt, wakacji, miejsce pobytu itp.).

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty

Ustalenie winy jest ważne, jeśli chodzi o kwestię określenia alimentów. Ma ona wpływ na czas trwania alimentacji i jej zakres. W sytuacji, kiedy nie ustalono winy, wówczas alimentów można żądać tylko przez pięć lat od orzeczenia rozwodu i konieczne jest znalezienie się w niedostatku już w chwili orzeczenia rozwodu. Małżonek znajduje się w niedostatku, jeśli sam nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb przez wzgląd na brak środków finansowych czy też nie są one zaspokojone w pełni.

Ile trwa rozwód bez orzekania o winie?

Rozwód bez orzekania o winie trwa dosyć krótko, gdyż zazwyczaj można go uzyskać w czasie krótszym od 6 miesięcy. Sprawa na wokandzie pojawi się po ok. 2-3 miesiącach, aczkolwiek czasem już podczas pierwszej rozprawy można zakończyć małżeństwo. Wiele zależy jednak od tego, czy w małżeństwie pojawiły się dzieci i czy strony są zgodne, jeśli chodzi kwestie sprawowania nad nimi opieki.