Budowa domu, a może wykonanie wykopu pod instalację? Niezależnie od tego, w jakim celu prowadzone są roboty ziemne, warto wiedzieć, jak wykonać je szybko i bezpiecznie. Zobacz, jak obecnie wykonuje się prace ziemne!

Czym są roboty ziemne?

Termin robót ziemnych odnosi się do różnego rodzaju prac, które prowadzone są z gruntem. Mogą one polegać między innymi na jego oddzielaniu, przemieszczaniu, zagęszczaniu, zasypywaniu, a także obejmują jego rozładunek i załadunek.

Do prowadzenia robót ziemnych używane są zarówno narzędzia ręczne, na przykład łopaty, jak i maszyny, na przykład jak spycharki, koparki, ładowarki, zgarniarki, walce czy zrywarki.

Klasyfikacja prac ziemnych

Prace ziemne klasyfikuje się pod kątem ich typu oraz przeznaczenia, dlatego można spotkać się z wieloma podziałami.

Do robót ziemnych zaliczane są przede wszystkim:

  • Wykopy – przygotowywanie wykopów o różnym zakresie, na przykład pod budowę obiektów albo instalacji,

  • Przekopy – prowadzone są one pod rożnymi powierzchniami, obecnie z wykorzystaniem specjalnego sprzętu, który pozwala na łatwe wykonanie prac,

  • Niwelacje – roboty budowlane polegające zrównaniu gruntu, aby można było wykonać na nim niezbędne prace,

  • Wykonywanie nasypów – dzięki nim możliwe jest przygotowanie różnych konstrukcji ziemnych,

  • Prace porządkowe – są one prowadzone zarówno przed rozpoczęciem robót, jak i po ich zakończeniu. Mogą one obejmować różne czynności, na przykład usuwanie roślin, kamieni, odpadów pozostałych po pracach.

Oczywiście, jest to tylko przykładowy zakres prac ziemnych, ponieważ obejmują one również wiele innych czynności.

Jak prowadzić roboty ziemne?

Roboty ziemne można wykonywać we własnym zakresie, ale również można zlecić je zewnętrznej firmie, która ma w tym doświadczenie i dysponuje odpowiednim sprzętem.

Gdy planowane są roboty ziemne Śląsk to województwo, gdzie obecnie działa wiele firm zajmujących się ich prowadzeniem. Adresy i ich oferty można sprawdzić w internecie.

Zlecenie robót ziemnych doświadczonej firmie związane jest z wieloma zaletami, między innymi pozwala na zaoszczędzenie czasu i przyspieszenie procesu inwestycyjnego, umożliwia wykonanie wielu różnych zadań, które są trudne albo niemożliwe do prowadzenia narzędziami ręcznymi, a także zwiększa poziom ich bezpieczeństwa.

W przypadku dużych placów budów, na przykład przy realizacji większych obiektów, dróg stosowane są maszyny standardowe.

Wtedy, gdy roboty mają być prowadzone w mniejszym zakresie, na przykład przy wykonywaniu wykopów pod instalacje, często używane są maszyny mini, na przykład mini koparki, które ze względu na małe wymiary bez problemu przejeżdżają przez bramy i mogą pracować w ograniczonych obszarach.