Pomimo dużej popularności samochodów osobowych, głównie tych używanych i sprowadzanych z zagranicy, nadal w kraju mocno rozwinięty jest przewóz osób. Sprawdźmy, na czym on polega oraz czy taki biznes jest opłacalny.

Czym jest przewóz osób?

Przewóz osób, np. przewóz osób w Gliwicach jest definiowany jako działalność polegająca na odpłatnym albo nieodpłatnym świadczeniu usług, związanych z przemieszczeniem osób z jednego punktu do drugiego. Może być więc to przewóz osób w obrębie jednego kraju lub poza jego granice. Ze względu na organizację, przewóz osób można z kolei podzielić na transport nieregularny i transport regularny. Ten pierwszy wiąże się z wykonywaniem usługi na rzecz firmy lub osoby prywatnej jednorazowo, kiedy usługobiorca zgłasza potrzebę przemieszczenia danej liczby osób do konkretnego miejsca. Z kolei transport regularny odbywa się na wytyczonym wcześniej szlaku o określonych godzinach. Do takich usług zaliczane są kursy wykonywane przez autobusy szkolne lub busy międzymiastowe, które kursują o określonej porze. Aktem prawnym, który reguluje taki transport, jest Ustawa z dnia 6 marca 2011 r. o transporcie drogowym. Oczywiście transport regularny i nieregularny może odbywać się drogą powietrzną, morską lub lądową, ponieważ dotyczy różnych rodzajów pojazdów.

Czy firma transportowa jest opłacalna?

To, czy firma transportowa jest opłacalna, zależy od tego, czy dany inwestor posiada stałych odbiorców usług. Posiadając np. autokary na wycieczki szkolne na Śląsku, trzeba pamiętać, że odbiorcami usług będą głównie szkoły, które nie działają w okresie wakacyjnym. Wtedy warto rozszerzyć ofertę usług transportowych np. na biura podróży, które szukają dość tanich przewoźników. Z takim biznesem wiążą się również stałe opłaty za utrzymanie floty. Chodzi głównie o ubezpieczenia AC i OC, opłaty za serwis, wypłaty dla kierowców, ich ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne, a także podatki. Zakładając taką działalność, warto zrobić biznesplan, który uwzględnia wszystkie te zmienne, a także na jego podstawie będzie można wyliczyć ewentualne zyski oraz ryzyko.