Zarządzanie kadrą i płacami pracowników to kluczowy aspekt w każdej firmie. Z tego powodu coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na outsourcing, czyli przekazanie tych obowiązków wykwalifikowanym specjalistom. Usługi kadrowo-płacowe gwarantują wiarygodność, terminowość i precyzję w obszarze HR i płac, dając jednocześnie możliwość skupienia się na rozwoju biznesu. Poznaj zalety korzystania z usług kadrowo-płacowych oraz ich zakres.

Czym są usługi kadrowo-płacowe?

Usługi kadrowo-płacowe to kompleksowe wsparcie świadczone przez ekspertów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz księgowości, którzy zajmują się obsługą kadrową i płacową w firmach. Mają one na celu odciążenie pracodawców od czasochłonnych oraz wymagających wiedzy i doświadczenia procesów związanych z zatrudnieniem pracowników. W praktyce outsourcing kadrowo-płacowy obejmuje szeroki zakres czynności, takich jak sporządzanie list płac, rozliczanie wynagrodzeń, wykonywanie przelewów, czy prowadzenie dokumentacji kadrowej. Jedną z firm, która oferuje usługi kadrowo-płacowe, jest T&M Job.

Zakres świadczonych usług

Usługi kadrowo-płacowe obejmują między innymi:

a) Obsługę kadrową:

– prowadzenie akt osobowych pracowników,

– sporządzanie umów o pracę, aneksów, świadectw pracy,

– kontrolowanie terminów badan okresowych, szkoleń BHP,

– rejestrowanie i rozliczanie urlopów,

– reprezentowanie firmy w kontaktach z ZUS, PIP, urzędami pracy.

b) Obsługę płacową:

– sporządzanie list płac,

– naliczanie wynagrodzeń i zasiłków,

– prowadzenie ewidencji czasu pracy,

– obliczanie podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne,

– przygotowywanie raportów i analiz.

c) Wsparcie w rekrutacji:

– opracowanie ogłoszeń o pracę,

– selekcja kandydatów,

– przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych,

– pomoc w zakresie onboardingu nowych pracowników.

Korzyści z korzystania z usług kadrowo-płacowych

Outsourcing kadrowo-płacowy przynosi firmom wiele korzyści:

a) Oszczędność czasu: Przekazując obowiązki związane z obsługą kadrowo-płacową profesjonalistom, przedsiębiorca może skupić się na strategicznych aspektach swojego biznesu.

b) Redukcja kosztów: Zatrudnienie własnych pracowników do obsługi kadrowo-płacowej wiąże się z koniecznością pokrycia ich wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia oraz kosztów szkoleń. Outsourcing pozwala uniknąć tych wydatków.